SAOPŠTENJE O REZULTATIMA

za javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za idejno rešenje

nove zgrade Fakulteta primenjenih  umetnosti u Beogradu

 

Raspisivač / Naručilac 

Vlada Republike Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, http://www.mpn.gov.rs/                          

uz podršku

United Nations Development Programme, http://www.rs.undp.org/

Sprovodilac konkursa

Udruženje arhitekata Srbije, http://www.u-a-s.rs/

 

Do predviđenog roka predato je digitalno, ukupno 25 konkursnih radova.

 

Žiri je radio u  sastavu:

Prof. emeritus Branislav Mitrović, arhitekta

Vanr. prof. Aleksandru Vuja, arhitekta    

Prof. Maruša Zorec, arhitekta

Marko Stojčić, glavni urbanista grada Beograda

Prof. Goran Čpajak, dekan Fakulteta primenjenih umetnosti

Konsultant

Dr Marija Lalošević, arhitekta, Urbanistički zavod Beograda

Izvestioci su radili u sastavu:                   

Slađana Milivojević, arhitekta

Ivana Mrkonić, arhitekta

 

Na  sastanku  održanom dana 28.02.2022. godine,  žiri je jednoglasno doneo sledeće Odluke:

 

Prva nagrada u iznosu od 20.000 USD dodeljena je radu sa

Autorskom šifrom ET11333 - radnom šifrom 12

Autori: Bojana Kovač Đurasinović, dipl. inž. arh; Miloš Đurasinović, dipl. inž. arh.

Saradnik- Aleksandar Čvorović, mast. inž. arh.

Srbija

 

Druga nagrada u iznosu od 10.000USD dodeljena je radu sa

Autorskom šifrom AS20046 - radnom šifrom 07

Autor- Jelena Miletić

Koautor- Aleksandar Slaviković

Srbija

 

Treća nagrada u iznosu od 5.000 USD dodeljena je radu  sa

Autorskom šifrom AA11235 - radnom šifrom 02

Autori: Zabriskie d.o.o.

Milka Gnjato, Ivan Zuliani, Nemanja Ćurčić, Fedor Jurić, Milena Katić, Ivica Marković

Saradnici: Stefan Nešić, Dunja Knežević, Mihajlo Neimarević

Srbija

 

Tri jednakovredna otkupa od po 1.666,66 USD dodeljena su radovima:

 

Autorska šifra AP91677 - radna šifra 05

Autorski tim ARCVS

Autori: Milica Tasić, Zoran Milovanović, Pavle Milovanović, Nevenka Redžić, Dragan Ivanović,

Branislav Redžić

Srbija

 

Autorska šifra BE21198  - radna šifra 08

Autori: Prof. Dr. Ignacio Borrego; Dr. Gaizka Altuna Charterina; M. Sc. Mirza Vranjaković; Ing. Arch Loran Asaad; M. Arch Enis Hasanbegović

Saradnik- B. Arch. Emina Kočan

Nemačka/ Španija/ Litvanija

 

Autorska šifra XX00502  - radna šifra 21

Autori: Varga Katalin, Felix Zsolt, Szanto Hunor Albert, Kenez Gergelt, Mattia Mattiuzzi

Saradnici: Anica Draganić, Maria Silađi, Matteo Fontana, Mudry Luca

Mađarska/ Srbija

 

Nagrađeni i nenagrađeni radovi,  u elektronskom formatu biće uskoro postavljeni na sledećem linku: https://konkurs-fpu.rs