10.02.

37. Pitanje: Postovani, danas smo vec poslali autorsku kovertu obicnom postom, jer smo iz brze poste obavesteni da je anonimnost isključena kao mogućnost. Putem obicne poste necemo moci da dobijemo nikakvu povratnu informaciju da li je koverta urucena (jer nismo ostavili nijedan licni podatak da ne bismo narusili anonimnost konkursa), shodno tome da li bismo narusili pravila konkursa ukolko posaljemo jos jednu kovertu brzom postom , gde bi posaljilac bio drugo lice koje nije deo autorskog tima?

Odgovor: Poštovani, možete i to uraditi ukoliko želite, ili možete pozvati sprovodioca konkursa tokom sledeće nedelje i proveriti da li vam je koverta poslata putem obične pošte stigla na adresu sprovodioca.

 

36.Pitanje: Poštovani, autorska koverta se šalje bez ikakvih naznaka o pošiljaocu. To znači da je brza pošta isključena kao mogućnost. Prema raspisu koverta treba biti POSLATA do 23.59 časova, 11.02. Da li to znači da ako pismo ne stigne do navedenog datuma ali je poslata danas ili sutra, neće biti problema i rad će biti prihvaćen.

ODGOVOR:  Poštovani, možete poslati i brzim poštama. Pošiljalac može biti i neko drugo lice koje nije deo autorskog tima ukoliko želite. Sprovodilac konkursa uzima u obzir samo koverte (sadržaj pošte) obeležene Autorskom šifrom i tako ih odlaže. Pismo je validno sa datumom slanja 11.02.2022. a nije bitno kada će biti isporučeno sprovodiocu konkursa. Sprovodilac daje mogućnost i predaje autorske koverte lično u prostorijama Sprovodioca - 11.02.2022. u vremenu od 9 – 15 časova, gde će izdati Potvrdu o predaji koverte .


24.01.

35.Pitanje: Poštovani,
da li je moguće poslati animaciju koja je veća od 25mb?

Odgovor: Ukoliko je animacija MP4 ekstenzije, u trajanju od 60 sekundi veća od 25MB, animacija se može podeliti prilikom arhiviranja na više rednih zip datoteka od po 25MB.

Preuzmite besplatan softver:  https://www.7-zip.org/download.html

Pri arhiviranju u isključivo Zip arhivu izaberite opciju "Split" i kao vrednost na koju se deli upišite 25MB.

Po završenom arhiviranju dobićete redne Zip ekstenzije, označene rednim brojevima, pošto im je redna ekstenzija, potrebno je svaki podeljeni zip ponovo zasebno zipovati bez izmena imena dobijenog dokumenta. Zip arhive će biti raspakovane po prijemu.


22.01.

34.Pitanje: Poštovani,
Molimo vas za informacija o formatu grafickih priloga? Da li zahtevate horizontalnu ili vertikalnu orijentaciju? S obzirom da se radi o velikom formatu, da li ocekujete postere ili pojedinacne crteze po listu? Zahvalni unapred.

Odgovor: Grafički prilozi – 2D prikazi, Grafički prilozi – 3D prikazi predaju se kao fajlovi u .pdf formatu, dimenzija 70x100 cm (B1) u rezoluciji 150 PPI. Preporuka je da budu horizontalno orijentisani (landscape), takođe nije striktno određeno da svaka osnova/prilog, bude zasebna na datoj podlozi. Po sopstvenom nahođenju, možete postaviti i veći broj osnova/priloga na jednoj podlozi ili na datom formatu 100x70. 


10.01.

33.Question: Dear,
We are not sure how we are supposed to submit the proposal. In the announcement it says "The participant in the competition submits the competition work electronically, following the link: https://konkurs-fpu.rs"
But where exactly are we supposed to upload our proposal.

Answer: Following the link: https://www.konkurs-fpu.rs/en/ or https://www.konkurs-fpu.rs/sr/;  starting from Friday, February 4th, the icon for uploading competition works will be opened in the menu (UPLOAD), and then you will be able to electronically upload your proposal.


22.12.

32. Pitanje: Poštovani, nekoliko poslednjih godina licence je izdavalo ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (na osnovu člana 162. Zakona o izgradnji i planiranju), a ne Inženjerska komora Srbije. Da li se licence u tom periodu su u skladu sa raspisom konkursa?

Odgovor: Poštovani, sve licence izdate od strane Inženjerske komore Srbije ili Ministarstva građevinarstva, su važeće i u skladu sa raspisom konkursa. Na osnovu ugovora između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije, vođenje registara i evidencije je povereno Inženjerskoj komori Srbije.


20.12.

31. Question: 12. In the case of setback floor is the height if light construction railing (metal or glass) counted in cornice height?

Odgovor :

Ukoliko je ograda u ravni fasadnog platna uračunava se u visinu venca , bez obzira na material od koga je napravljena

Odredjivanje visine objekta definisano je Pravilnikom o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("sl. glasnik rs", br. 22/2015)  u opštim pravilima za izgradnju  u Članu 24

Član 24

Visina novog objekta na građevinskoj parceli, utvrđuje se primenom pravila o visinskoj regulaciji, odnosno dozvoljenom visinom objekata propisanom ovim pravilnikom.

Visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote venca (najviše tačke fasadnog platna) i određuje se u odnosu na fasadu objekta postavljenoj prema ulici, odnosno pristupnoj javnoj saobraćajnoj površini.

Nulta kota je tačka preseka linije terena i vertikalne ose objekta.

 

30. Question: Dear Madams and Sirs, can you please clarify us the reguations for oppenings on North side and South side of plot. Toward Dumrukhana thanks to SA-1 plot we are away 6 m from it, where on the South side we are min 9.2 m away from housing unit (that lays outside of the regulation plan).

Odgovor :

Prema uslovima koje ste naveli moguće je otvaranje otvora ka susednim parcelama  

Uslovi za otvaranje otvora ka susednim parcelama definisani su Pravilnikom o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("sl. glasnik rs", br. 22/2015) .

U poglavlju 8. Opšta pravila za izgradnju za centralne gradske i poslovne zone , u članu 63 i članu 64

Član 63

Objekti koje se po pravilu grade u zonama rekonstrukcije i obnove i centralnim urbanim i poslovnim zonama su objekti u nizu.

Međusobna udaljenost novih slobodnostojećih i okolnih objekata, osim objekata u nizu, je 5,0 m, tako što se položajem novog objekta obezbeđuje navedena udaljenost od postojećeg objekta.

Za izgrađene slobodnostojeće objekte koji su međusobno udaljeni manje od 5,00 m ne mogu se na susednim stranama predviđati naspramni otvori.

Član 64

Najmanje dozvoljeno rastojanje novog slobodnostojećeg objekta i linije susedne građevinske parcele, kojom se obezbeđuje međusobna udaljenost objekata, je 2,5 m.

Za izgrađene slobodnostojeće objekte čije je rastojanje do granice građevinske parcele manje od 2,5 m ne mogu se na susednim stranama predviđati naspramni otvori.


15.12.

29. Question: As a team of international architects we wish to participate in the competition and following the suggestions from the announcement we have an licensed associate from Serbia. Are we allowed to participate and where do we have to send the proof of license or is it enough write the local architect as an associate.
Thank you

Odgovor:

U skladu sa navodima iz programa i raspisa konkursa - tačka 9.1- uslovi učešća na konkursu, potrebno je priložiti dokaz o odgovarajućoj licenci izdatoj u skladu sa pravilima koje određuje Inženjerska komora Srbije.

 

28.Pitanje: Poštovani,
Da li je moguće učestvovati na konkursu ako u sklopu tima postoji samo jedna osoba sa licencom, a ta licenca je izdata u stranoj državi koja je pripadnica Evropske unije?

Odgovor: U skladu sa raspisom konkursa učesnici autori mogu biti  lica koja poseduju odgovarajuće kvalifikacije u zemlji  iz koje dolaze . U skladu sa raspisom potrebno je da u sastavu projektantskog tima bude I bar jedno lice koje poseduje odgovarajuću važeću licencu koju izdaje Inženjerska komora Srbije. Medjusobnu saradnju mogu regulisati ugovorom o saradnji  na ovom projektu .


14.12.

27.Question: Is it allowed to put studios, workshops etc in semi-basement?

Odgovor :  Dozvoljeno je da prostori studija I radionica budu smešteni u suterenske delove uz uslov obezbeđenja prirodnog osvetljenja I ventilacije.

 

26 Question: Can you please explain some concepts from the point 3.1.1.4, “The use of semi-basement level for its basic purpose is allowed; semi-basement level is not calculated as gross floor area.” Does this mean that the semibasement areas on their own (without ground floor built above it) will be counted as a undeveloped area (counted in 25%). What is allowed height above the highest access street level?

Odgovor :  Poluukopani prostori ( sutrenske etaže ) ulaze u obračun podzemnih etaža . Visinska regulacija definisana je planskim dokumentom : Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeva, Velike stepenice i Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad (“Službeni list grada Beograda”  br 76/2021 )  na grafičkom prilogu

 

25.Question: Can we use the lagums and incorporate them in the proposal? In that case > Where are their entrances? Do you have any visuals? Do you have a survey drawing with height points etc.

Odgovor : 

Prostori laguma biće revitalizovani  izradom posebnog projekta , jedinstvenog za sve prostore laguma na padini Kosančićevog venca .

Obzirom da ti prostori nisu dovoljno istraženi i ne postoji  detaljna tehnička dokumentacija odnos i eventualna veza sa lagumima može se u konkursnom radu  posmatrati orijentaciono.

U  dokumentaciji konkursa II KONKURSNI PRILOZI folder  09 KONKURS GRADSKA GALERIJA dat je orijentacioni prikaz visinske pozicije laguma.

Prema raspoloživim podacima iz geodetske situacije, kao i obilaskom na terenu konstovano je da se lagumi nalaze u dvorišnom delu, u zoni objekata Karađorđeva broj 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,29, 31, 33, 39 i 43. Dimenzije i poprečni preseci su različiti. Pojedini delovi su zazidani i nepoznato je šta se događa iza tih zidova. U prošlosti u različitim istorijskim epohama razvoja Beograda lagumi su dograđivani i prepravljani za različite namene a da to nije evidentirano.U svim lagumima u koje je bio moguć pristup ustanovljeno je da postoji ventilacija koja je najčešće izvedena u obliku kružnih šahtova koji se završavaju iznad površine terena sa otvorima za ventilaciju. Obilaskom laguma utvrđeno je da su stenovite površine u vrlo dobrom stanju tako da je planirana njihova revitalzacija I uklapanje u ambijent Kosančićevog venca.

 

24. Question: 8. The room B.1.5 has a required clear ceiling height of 6.5m. Since it is the sole studio with that height, is the requirement correct?

Odgovor : Prostorija B.1.5 klasa za vajanje , namenjena za rad na velikim formatima . Čista visina prostorije može biti 6.0 m . Sve visine date programom su preporučene I učesnici mogu da ih neznatno koriguju uz uslov da poštuju standard potrebne za procese koji se u njima odvijaju .

 

23.Question: There are discrepancies between definitions in the lighting conditions on various programs. Can you please explain differences between definitions: “Lighting” (in Room A.2.2); “Good lighting”, “Good natural lighting” and “natural lighting”; “preferably natural from the north side”, “natural from the north side” and “several north-oriented windows” (since they are not precisely defined and distinguished - how strict are these requirements). This question is important especially when orientation of the plot is taken in the account.

Odgovor :

Prirodno osvetljenje neophodno je za većinu prostorija . Upad svetlosti sa severne strane potreban je kod   prostora ateljea . Učesnici konkursa treba da u skladu sa procesima koji se unutar  pojedinih prostora  odvijaju predlože odgovarajući način prirodnog ili veštačkog osvetljenja prostora dajući prioritet  optimalnom osvetljenju

prostora za nastavu .

 

22.Question: On p. 36 of ANNOUNCEMENT AND PROGRAMME it is mentioned that the access to the underground corridor is to be provided. Could you please elaborate? What is the difference between entrance to the city gallery and access to the underground corridors? Is it planned only for pedestrians, or the service vehicles are to be considered as well? Etc

Odgovor :

U poglavlju 3.4.1 Integrisana kolsko pešačka saobračajnica (gradjevinska parcela СA-1 ) definišu se uslovi za kolski pristup podzemnim etažama  parcela J9-1 J4-2 a u poglavlju 3.4.2 Male stepenice/kosi lifт ( gradjevinska parcela СП7-2)definišu se pešački pristupi sa javne pešačke komunikacije .

 

21. Question: In which scope is the plot J9-1 part of the competition task? It is not very clear from the texts.

Odgovor :

Parcela J9-1 nije u obuhvatu konkursnog rada i prikaz buduće gradjene strukture na toj parceli može biti dat samo  orijentaciono u cilju prikazivanja  novog objekta FPU u budućem planiranom okruženju .

 

20. Question: 4. Would it be possible to get plans of the planned City Gallery, so we can determine the entrance situation from Karadordeva Street.

Odgovor :  Idejno rešenje planirane  Gradske galerije sastavni je deo  dokumentacije konkursa

                     II KONKURSNI PRILOZI  folder  09 KONKURS GRADSKA GALERIJA

 

19. Question: 2. In what aspect is plot SP7-2 part of the competition task. Can we redesign the proposed stairs and the inclined elevator route?

Odgovor :  Parcela SP-7 deo je konkursnog obuhvata samo anketno I učesnici mogu dati svoje predloge i sugestije  u cilju ambijentalnog objedinjavanja novog objekta sa postojećim I planiranjim okruženjem.

 

18. Question: 1. Can we build over the SA-1 plot above certain height, given that we provide the (uninterrupted) road and pedestrian track on the ground floor.

Odgovor :  U skladu sa uslovima iz planske dokumentacije nije moguće planirati gradnju  iznad parcele SA-1


13.12.

17. Question: What elevation are the underground corridors at?

Odgovor :Prostori laguma nisu dovoljno istraženi i ne postoji  detaljna tehnička dokumentacija.

Odnos i eventualna veza sa lagumima može se u konkursnom radu  prikazati orijentaciono.

U  dokumentaciji konkursa II KONKURSNI PRILOZI folder  09 KONKURS GRADSKA GALERIJA  u idejnom rešenju dat je orijentacioni prikaz visinske pozicije laguma.


12.12.

16.Pitanje: Na vertikalnoj projekciji dela gradjevinske parcele se nalazi deo laguma, da li je moguca izgradnja u zoni iznad laguma

Odgovor :

Gradnja iznad laguma je moguća samo uz uslov da konstrukcijom nove structure ni na koji način ne ugrozi prostor laguma .


10.12.

15.Pitanje: Da li je dozvoljeno na parceli CA-1 planirati celom širinom parcele od 6 m, ulazno -izlaznu rampu za pristup podzemnoj garaži, koja bi eventualno bila zajednička i za pristup parceli J9-1.Naravno uz poštovanje zahteva da se početak rampe povuče najmanje 5m od regulacione linije.

Odgovor :

Planskim dokumentom  dozvoljeno je  intervenisati na nivelaciji  pristupa na parceli CA-1 na način kako je opisano u poglavlju  poglavlju 3.4.1 Integrisana kolsko pešačka saobračajnica (gradjevinska parcela СA-1 ) Raspisa i Programa konkursa .

Ipak obzirom da je taj pristup zajednički za dve gradjevinske parcele  parcela J9-1 J4-2 a rešenja njihovih podzemnih etaža i pristupi se projektuju nezavisno , preporuka je da se na parceli CA-1  zadrži nivelacija ulice Karadjordjeve .


03.12.

14.Pitanje: Poštovani,

kako se ophodimo prema postojećem restoranu Langouste? Da li ostaje ili je predvidjeno njegovo uklanjanje s obzirom da ga nema u Sketch up file-u?

Odgovor :

Status objekata na susednim parcelama definisan je planskim dokumentom  Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeva, Velike stepenice i Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad (“Službeni list grada Beograda”  br 76/2021 ) uz napomenu da treba uzeti u obzir i postojeće i planirano stanje obzirom da nemamo informaciju u kom vremenskom okviru  će se sprovesti plan i realizovati objekti na susednim parcelama

 

13.Pitanje: Poštovani. Maksimalni indeks zauzetosti građevinske parcele iznosi 75%.

Dali se površina nadstrešnice (prostor za rad na otvorenom) kalkulira u ukupni indeks zauzetosti?

Hvala na odg.

Odgovor :

Indeks zauzetosti parcele* – jeste odnos gabarita horizontalne projekcije izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevinske parcele, izražen u procentima; Nadstrešnice ulaze u obračun površina za određivanje indeksa zauzetosti .


29.11.

12. Pitanje: Molimo za pojašnjenje oko objekta na parceli J9-1 "Višenamenski objekat kulture Đumrukana“.

Fajl 3D KOSANČIĆ.skp i grafički prilog, stran 30 (Izvod iz Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeva, Velike stepenice i Kosančićev venac, gradska opština Stari grad) nije usaglašen – vidi građevinsku liniju višenamenskog objekata kulture.

Kakav je kontakt između parcela J9-1 i J4-2 (udaljenost između novih objekata)od tačke T3 prema istoku?

Hvala

Odgovor .

Zona moguće gradnje i medjusobni odnosi izmedju objekata  definisana je gradjevinskim linijama na  grafičkom prilogu br 3.“ Regulaciono- nivelacioni plan sa analitičko geodetski elementima za obeležavanje”   Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeva, Velike stepenice i Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad (“Službeni list grada Beograda”  br 76/2021 )

Fajl 3D KOSANČIĆ.skp radjen je kao ilustrativan prilog  za potrebe prostorne provere predloženih imena PDR-a a za izradu konkursnog rešenja merodavni su elementi iz grafičkog priloga br. 3 PDR-a

U skladu grafičkim prilogom br. 3 kod tačke T3 moguće ja graditi objekat na parceli J4-2 do gradjevinske linije koja je jednaka granici  parcele . Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susednom parcelom nije dozvoljeno otvaranje otvora ka susednoj parceli.


27.11.

11.Pitanje: Poštovani.

Kakva je razlika između povučenog sprata i potkrovlje?

Hvala

odgovor : 

Povučeni sprat – poslednja etaža povučena od fasadne ravni prema javnoj površini minimalno 1,5 m u nivou poda.

Može imati ravan prohodni ili ozelenjeni krov

Potkrovlje– nivo u objektu  koji je u celini ili delimično izgrađen unutar krovne konstrukcije zgrade, sa nadzikom visine do 1,6 m od kote poda poslednje etaže.


26.11.  

10. Pitanje: Poštovani.

U raspisu konkursa navedeno je u tački 3.1.1.6

Posmatrano u odnosu na nultu kotu terena - trotoar Karađorđeve ulice:

- maksimalna visina venca je 11 m do 14 m

- maksimalna visina slemena je 15 m do 18 m.

Maksimalna visina venca od 11 m i maksimalna visina slemena od 15 m planirana je za objekte i/ili delove objekata uz regulacionu liniju prema Karađorđevoj ulici.

Maksimalna visina venca od 14 m i maksimalna visina slemena od 18 m planirana je za objekte i/ili delove objekata prema građevinskim parcelama J9-2 i ZPZ.

Kakva je max visina slemena prema Karađorđevoj ulici i prema građevinskim parcelama J9-2 i ZPZ ako je krov ravan (povučeni sprat)?

Gdje je granica visine slemena između Karađorđeve ulice i građevinskim parcelama J9-2 i ZPZ?

odgovor : U slučaju da je krov ravan (povučeni sprat ) maksimalna visina venca povučenog sprata jednaka je maksimalnoj visini slemena .

Granice između visina slemena prema Karadjordjevoj ulici  i prema gradjevinskim parcelama J9-2 I ZPZ odredjuje se u skladu sa prostornim rešenjem konursnog rada .


19.11.

9.Pitanje: Molimo vas da nam razjasnite način korišćenja radionica sa ulazom od spolja dimenzija 3x3m. Koja je veličina dostavnog vozila i da li je potrebno da ima prilaz neposredno do ulaza u radionicu ili je moguće vršiti utovar i istovar na određenoj udaljenosti od ulaza?

odgovor : Direktan prilaz radionicama je poželjan ali nije neophodan , osim po mogućstvu za radionicu za obradu kamena,jer su ti materijali najteži. Jedini uslov je da se obezbedi ravan prilaz za prenošenje materijala  , paletarom ili drugim sredstvom . Moguće je utovar i istovar vršiti na udaljenosti od radionica uz obezbedjenje komunikacija odgovarajućih dimenzija .


17.11.

8.Pitanje: Poštovani, da li je potrebno predvideti dodatne izložbene prostore koji su nevedeni pod zajedničkim prostorima, ili je moguće izložbene prostore formirati u sklopu zadatih kvadratura sala?

odgovor : planirati manji izložbeni prostor koji može funkcionisati i nezavisno od izložbenog prostora u skopu sala . Poželjno je da taj dodatni izložbeni prostor  bude dostupan sa javnih komunikacija i služi za stalnu promociju rada fakulteta , može biti povremeno  i komercijalnog karaktera . Poziciju i dimenzije definisati u skladu sa prostornim konceptom kao i sa prostornim ograničenjima  lokacije  uz napomenu da je prioritet rešenje prostora za nastavu .


16.11.

7.Pitanje: Da li je planirana izgradnja na delu parcele J9-1 iza objekta Djumrukane ili je planirano da taj deo parcele bude slobodna površine?

Odgovor . Zona moguće gradnje definisana je na  grafičkom prilogu br 3.“ Regulaciono- nivelacioni plan sa analitičko geodetski elementima za obeležavanje”   Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeva, Velike stepenice i Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad (“Službeni list grada Beograda”  br 76/2021 )

U skladu sa  planom moguće je , ali nije obavezujuće , planirati gradnju i u toj zoni, na delu parcele J9-1 iza objekta Djumrukane .

 

16.11.

6.Pitanje: Poštovani, Molimo Vas za informaciju u vezi prostora za Istorijsko odeljenje. Da li će stare prese biti u funkiciji i u novom objektu FPU ili će biti samo eksponati. Koliko takvih presa ima? Da li nam možete dati orjenatcionu kvadraturu ove prostorije?

odgovor : U istorijskom odeljenju planiran je smeštaj četiri prese i one  će biti u funkciji u novom objektu . Orijentaciona kvadratura prostorije od 60m2 do 80 m2


12.11.2021. 

4.Pitanje: 1.Pitanje se odnosi na odgovore date pod (2.1_2.2_2.3).U odgovorima se nedvosmisleno daje prioreitet tacnom prikazu 3D modela objekta FPU, što podraumeva eventualne korekcije datih objekata u modelu na GP (J9-1) i GP (SP7-2) što je potpuno razumljivo gledajići integrativno rešenje GP (J4-2) sa bočnim parcelama.Ali u tom slučaju dolazimo u "sukob" sa Smernicama za izradu 3D modela za 3D štampu, u kojem se napominje da se za potrebe 3D štampe predaje samo parcela GP(J4-2).Predlog je da se Smernice promene u delu predaje SketchUP modela za 3D štampu koji bi obuhvatao i parcele GP (SP7-2_male stepenice), GP (SA-1_prilazna saobraćajnica) i deo parcele GP (J9-1_objekat Đurmukane)_sa napomenom da je rešenje tih parcela dato anketno, kako bi i u modelu 3D štampe dobili integrativni korektni prostorni predlog svakog konkurenta.

Odgovor:  Saglasni smo da učesnici konkursa ,ukoliko je za prostorni prkaz rešenja potrebno,predaju SketchUP modela za 3D štampu koji bi obuhvatao i parcele GP (SP7-2_male stepenice), GP (SA-1_prilazna saobraćajnica) i deo parcele GP (J9-1_objekat Đurmukane)_sa napomenom da je rešenje tih parcela dato anketno .

napomena učesnicima : 3D model za štampu će se realizovati za prikaz prvonagradjenog rada na maketi područja ambijentalne celine Kosančićevog venca , a žiriranje radova će se vršiti na osnovu digitalnih trodimenzionalnih prikaza rešenja

 

12.11.2021.

5.Pitanje: Da li je moguće da zadate kote slemena od 15m i 18m, budu kote venca povučenog sprata ili je zahtev da objekat ima potkrovlje?

Odgovor: Urbanističkim uslovima nisu definisane karakteristike završnih etaža , već samo visinska regulacija .

U tekstualnom delu važećeg plana -  Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeva, Velike stepenice i Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad (“Službeni list grada Beograda”  br 76/2021 ) u smernicama  za arhitektonsko oblikovanje  izmedju ostalog je navedeno “ formirati ozelenjene krovne terase ,sa vidikovcima “ čime se dozvoljava da se završne etaže rešavaju  u formi povučenog sprata .


09.11.2021    

1. Pitanje: Poštovani, da li se prilikom određivanja nulte kote držati informacija iz PDR-a ili podataka koji su navedeni u Raspisu i programu konkursa (nulta kota=77.00 mnv)?

odgovor : Za određivanje nulte kote relevantni su elementi nivelacije prikazani na grafičkom prilogu br 3.“ Regulaciono- nivelacioni plan sa analitičko geodetski elementima za obeležavanje”   Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeva, Velike stepenice i Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad (“Službeni list grada Beograda”  br 76/2021 )


09.11.2021       

2.Pitanje:

2.1. Za parcelu SP7-2 (male stepenice-kosi lift) traži se anketna prostorna-programska provera.Da li to podrazumeva moguću promenu datog SketchUp modela jer se u Smenicama za izradu 3D modela za 3D štampu napominje da GP SP7-2 ne obrađivati kroz model? Ako model ostaje ovakav kako je dat,koji je smisao prostorne-programske provere, jer onda nije moguće novim anketnim rešenjem dati integrisano rešenje sa objektom FPU.
Uz sve to postoji i malo odstupanje između date GP J4-2 i SketchUP modela GP SP7-2 tako da će ta greška u 3D štampi biti vidna.

odgovor :

Moguće je izvršiti potrebne korekcije SketchUp modela za potrebe uklapanja predloženog arhitektonsko- urbanističkog rešenja  uz uslov da visinske kote promenade (91 nmv ), visinske kote  ulice Karadjordjeve i ulice Kosančićev  venca u modelu ostanu nepromenjene .

Moguće da učesnici u cilju celovitog prikaza ambijenta  u 3d modelu anketno daju  prikaz uredjenja neposrednog okruženja i pacele GP SP7-2 uz  napomenu je da će ta parcela biti predmet posebnog projekta .

2.2.Da li je dat model nekadašnje Đumrukane, dat kao objekat kojim se predviđa njegova izgradnja na GP J9-1? Ako jeste, onda dati gabariti obnovljene Đumrukane prelaze granicu date GP SA-1 i objekat na parceli namenjenoj FPU (J4-2) nije moguće izraditi na delu parcele koja je u kontaktu sa parcelom (J9-1) jer bi prelazila preko prozora obnovljene Đurmukane?


odgovor:

3D model prostorne celine Kosančićev venac radjen je za potrebe prostorne provere urbanističkog plana kojom su prikazani  postojeći objekti  i volumeni novoplaniranih objekata u skladu sa uslovima koji su u planu dati za pojedinačne parcele .

Za potrebe konkursa  moguće je izvršiti potrebne korekcije podloge i dati priporitet tačnom prikazu 3D modela objekta Fakulteta primenjene umetnosti ( J4-2 ) i u skladu sa konkursnim rešenjem  prikaz njegovog uklapanja sa neposrednim okruženjem .

Ukoliko postoje tehničke neusaglašenosti na modelu , moguće je izvršiti korekcije  modela u skadu sa grafičkim prilogom br 3.“ Regulaciono- nivelacioni plan sa analitičko geodetski elementima za obeležavanje”   Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeva, Velike stepenice i Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad (“Službeni list grada Beograda”  br 76/2021 )

 

2.3.Da li dati niski parapetni zid na paceli ZP3 (vidljiv u SketchUp modelu), u širini konkursne parcele J4-2 moguće svesti na nivo promenade (91nmv) kako ne bi postojao stepenik između kote promenade i eventualnog krova FPU?


odgovor: Da . Moguće je sve elemente neposrednog okruženja u Sketch up modelu prilagoditi rešenju objekta FPU  uz zadržavanje postojećih objekata i kota promenade J9


2.4.U rapisu konkusa navedeno je da se parkranje rešava na parceli J4-2 prema normativu 1PM na 3 zaposlena,40% potebnog broja PM na pripadajućoj parceli.Kako je programom konkursa za FPU planiran ukupan broj od 150 zaposlenih,po predviđenom normativu dolazimo do potrebnih 20PM.Da li tom broju treba dodati i neki broj PM namenjem studentima ili gostima i ako jeste koji je to broj PM?

odgovor: Urbanističkim uslovima definisan je minimalni obavezujući broj parking mesta .Učesnici konkursa mogu ,uz obrazloženje, dati predlog za  veći broj parking mesta  ukoliko za to postoje prostorne mogućnosti


3. Pitanje: Poštovani,
Molim Vas za informaciju, da li je za potrebe parkiranja potrebno poštovati parametar 1PM na 3 zaposlena? Da li je potrebno predvideti i određen broj PM za posetioce , u slučaju održavanja izložbi ili se problem parkiranja rešava na nekoj drugoj lokaciji u neposrednom okruženju?

odgovor: odgovor isti kao za pitanje 2.4