Табеларни преглед површина програмско-функционалних целина факултета

 

А             ОДСЕК ПРИМЕЊЕНО СЛИКАРСТВО

Б              ОДСЕК ПРИМЕЊЕНО ВАЈАРСТВО

В              ОДСЕК ПРИМЕЊЕНА ГРАФИКА

Г              ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОРИ

Д             ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ  

Ђ             КОМУНИКАЦИЈЕ

Е              ГАРАЖА И ПОМОЋНИ ПРОСТОРИ

 

 

 

Делови програмско функционалних целина нове зграде Факултета примењенњ уметности у Београду дати су табеларно:

(А) ОДСЕК ПРИМЕЊЕНО СЛИКАРСТВО

А.1.1 -А.1.2

Радни простор - сликарска класа за предмете цртања и сликања (2x100м2)

А.1.3-А.1.4

Радни простор - сликарска класа за предмете примењеног сликарства (2x150м2)

А.1.5

Радни простор - сликарска класа за мастер студије(100м2) 

А.1.6-А.1.7

Радни простор - за предмет графика на примењеном сликарству, конзервацији и вајарству  (2x100м2) 

А.1.8

Ецерај (15м2) 

А.1.9

Радни простор - сала за анатомско цртање и акт (100м2+20м2)

А.1.10

Сликарска радионица за студенте виших година студија и мастер студија (100м2+20м2)

А.1.11

Сликарска радионица за потребе основа примењеног и основа зидног сликарства и конзервације и рестаурација (100м2+20м2)

А.1.12

Сликарска радионица за фузију стакло и витраж (50м2)

А.1.13-А.1.14

Радионица атеље за потребе предмета сликарске технике (2x (100м2+20м2+10м2))

   

А.2.1

Кабинет за потребе предмета цртања и сликања (30м2)

А.2.2

Кабинет за потребе професора примењеног сликарства за основне и мастер студије (30м2)

А.2.3-А.2.4

Кабинет за предмет анатомско цртање и акт (2x30м2)

А.2.5

Кабинет за професоре сликарских техника (30м2)

(Б) ОДСЕК ПРИМЕЊЕНО ВАЈАРСТВО

Б.1.1

Класа за вајање 1 (100м2+30м2)

Б.1.2

Класа за вајање 2 (100м2+40м2)

Б.1.3

Класа за вајање 3 (100м2+30м2)

Б.1.4

Класа за вајање 4 (100м2+30м2)

Б.1.5

Класа за вајање 5 (100м2+30м2)

Б.1.6

Класа за основе вајања (100м2+40м2)

Б.1.7

Учионица - атеље за цртање (100м2)

Б.1.8

Учионица - атеље за сликање (100м2)

Б.1.9

Помоћна просторија за потребе цртања и сликања (30м2)

Б.1.10

Радионица за камен (100м2)

Б.1.11

Помоћна просторија за камен (30м2)

Б.1.12

Ливница за метал (50м2)

Б.1.13

Радионица за грубу обраду метала (50м2)

Б.1.14

Радионица за накит (50м2)

Б.1.15

Помоћна просторија за метал (30м2)

Б.1.16

Радионица за грубу обраду дрвета (50м2)

Б.1.17

Радионица за фину обраду дрвета (80м2)

Б.1.18

Радионица за гипс (100м2)

Б.1.19

Помоћна просторија за гипс (30м2)

Б.1.20

Просторија за компресор (16м2)

Б.1.21

Просторија за велику керамичку пећ (10м2)

Б.1.22

Депо за одлагање скулптура (колекција) (70м2)

   

Б.2.1

Кабинет (40м2)

   

Б.3.1

Простор за рад на отвореном  (50м2) 

(В) ОДСЕК ПРИМЕЊЕНА ГРАФИКА

В.1.1-В.1.3

Радионица и учионица за штампу (3x150м2)

В.1.4-В.1.7

Радионица и атеље за штампу (4x120м2)

В.1.8

Радионица за литографију (80м2)

В.1.9-В.1.11

Ецерај (3x40м2)

В.1.12

Радионица за сито (80м2)

В.1.13

Помоћна просторија / остава (30м2)

   

В.2.1-В.2.3

Кабинет предметних наставника (3x30м2)

В.2.4

Кабинет предметних наставника (40м2)

(Г) ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОРИ

Г.1.1

Историјско одељење

Г.1.2

Изложбени простор  

Г.1.3

Вишенаменска сала – сала за предавања

IT

Г.2.1

Сервер соба

ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ

Г.3.1

Копирница

Г.3.2

Кафе  

Г.3.3

Санитарне просторије

Г.3.4

Гардероба

Г.3.5

Архива

Г.3.6

Оставе

(Д) ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ

Д.1.1

Сервис за хигијенско одржавање објекта

Д.2.1

Сакупљање отпада

Д.3.1

Магацини

Д.4.1

Радионице за одржавање

ЕНЕРГЕТСКО ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ

Д.5.1

Топлотна подстаница

Д.5.2

Подстаница - климатизација и вентилација

Д.5.3

Електро блок

Д.5.4

Дизел агрегат

(Ђ) КОМУНИКАЦИЈЕ

Ђ.1.1

Ветробран

Ђ.2.1

Ходници

Ђ.3.2

Степеништа

Ђ.4.1

Лифтови

Ђ.4.2

Теретни лифт

(Е) ГАРАЖА

Е.1.1

Гаража

Е.2.1

Помоћне просторије