У табели су дати  податци везано за број потребних просторија ,потребну светлу висини и површину појединих просторија, начин опремања као и услове у погледу природног осветљења и вентилације.

Опште информације :

У табели је дата предвиђена опрема за поједине просторе у циљу појашњења начина употребе и процеса који се ту одвијају . Тај опис треба да послужи учесницима конкурса  за просторну проверу током рада и није неопходно уцртати диспозицију наведене опреме у решење.

Површине просторија дате су нето и представљају минимално/оптимално потребне , могуће је имати мања одступања у површини и висини просторија.

Учесници могу, уколико је у оквиру урбанистичких услова могуће, предложити допунске просторе који доприносе функционалној организацији и квалитету наставе.

Програмски елементи и садржаји нове зграде Факултета музичке уметности у Београду

 

Нови објекат факултета музичке уметности састоји се од следећих програмско-функционалних целина:

А             ОДСЕК ПРИМЕЊЕНО СЛИКАРСТВО

Б              ОДСЕК ПРИМЕЊЕНО ВАЈАРСТВО

В              ОДСЕК ПРИМЕЊЕНА ГРАФИКА

Г              ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОРИ

Д             ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ

Ђ             КОМУНИКАЦИЈЕ

Е              ГАРАЖА И ПОМОЋНИ ПРОСТОРИ

 А  ОДСЕК ПРИМЕЊЕНО СЛИКАРСТВО

 

А.1.1-А.1.2

радни простор сликарска класа за предмете цртања и сликања

квадратура просторије : 100m²

број просторија: 2

корисници (број)

студенти: 30

наставници: 1 сара+1

чиста спратна висина: 3.5m -4.5m

неопходна веза са другим просторијама

повезати радне просторе од  А.1.1 до  А.1.5  и кабинете А 2.1 А 2.2

пожељно природно са северне стране

потребно омогућити повезивање простора за потребе изложби – клизни делови зидова -врата

инсталације

-точеће место

-грејање: адекватно са појачаним грејним телом за моделе који позирају у зимским условима

материјализација/остало:

подијуми за постављање сликарских композиција и модела

опрема  /намештај и уређаји/

-30 штафелаја

-30 радних ормара са оставом и радном површином од 1m²

-30 столица

-30 табли  120cm x 150cm

-блинд рамови 120cm x 150cm

-видео-бим

А.1.3-А.1.4

радни простор  сликарске класе за предмете примењеног сликарства

квадратура просторије : 150m²

број просторија: 2

корисници (број)

студенти: 30

наставници: 3+2

чиста спратна висина: 3.5m -4.5m

неопходна веза са другим просторијама

повезати радне просторе од  А.1.1 до  А.1.5  и кабинете А 2.1 А 2.2

природно са северне стране

потребно омогућити повезивање простора за потребе изложби – клизни делови зидова -врата

инсталације:

точеће место

материјализација/остало:

подијуми за сликарске поставке и позирање модела

опрема  /намештај и уређаји/

-30 штафелаја

-30 радних ормара са оставом и радном површином од 1m²

-30 столица

-30 табли  120cm x 150cm

-блинд рамови 120cm x 150cm

-видео-бим

А.1.5

радни простор сликарске класе за мастер студије

квадратура просторије : 100m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 15

наставници: 3+2

чиста спратна висина: 3.5m -4.5m

неопходна веза са другим просторијама

повезати радне просторе од  А.1.1 до  А.1.5  и кабинете А 2.1 А 2.2

- природно са северне стране

-вештачко осветљење прилагођено радним потребама

инсталације:

-точеће место

опрема  /намештај и уређаји/

-15 штафелаја

-15 радних ормара са оставом и радном површином од 1m²

-30 комада блинд рамова 120cm x 150cm

А.1.6-A.1.7

радни простор за предмет графика на примењеном сликарству, конзервацији и вајарству

квадратура просторије : 100m²

број просторија: 2

неопходна веза са другим просторијама

-у близини или у склопу осталих графичких радионица

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 1+1

чиста спратна висина: 3.5m -4.5m

посебни захтеви

-природно осветљење

-квалитетно вештачко осветљење

-потребно омогућити повезивање ова два простора за потребе изложби – клизни делови зидова -врата

опрема  /намештај и уређаји/

-20 радних површина

А.1.8

Ецерај за предмет графика на примењеном сликарству, конзервацији и вајарству

квадратура просторије : 15m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

-уз радне просторе за предмет графика на примењеном сликарству, конзервацији и вајарству

чиста спратна висина:  3,5 m

А.1.9

радни простор сала за анатомско цртање и акт

- сала: 100m²

- помоћна просторија: 20m²

квадратура просторије : 120m²

број просторија: 1

студенти:

наставници: 4+2

чиста спратна висина: 3.5m -4.5m

опрема  /намештај и уређаји/

сала:

-радне површине са степенастим клупама  у 5 редова у полукругу или у потпуном кругу око ротирајућег постамента за модела

помоћна просторија:

-за потребне реквизите и учила за наставу са простором за вишедеценијске збирке радова

А.1.10

сликарска радионица за потребе студената виших година студија и мастер студија

- сала: 100m²

- помоћна просторија: 20m²  /материјали и депо за завршне радове/

квадратура просторије : 120m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

- пожељно у приземљу

- у близини вајарских радионица

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 3+1

чиста спратна висина: 3.5m -4.5m

посебни захтеви

-природно осветљење

-квалитетно вештачко осветљење

инсталације:

-точеће место

-електроинсталације појачане снаге због коришћења алата

опрема  /намештај и уређаји/

-радне површине (хоризонталне и вертикалне) за зидне сликарске технике за 20 студената

-сто за сарадника

-рачунар

-пројекциони сет

А.1.11

сликарска радионица

за потребе основа примењеног и основа зидног сликарства и конзервације и рестаурације

- сала: 100m²

- помоћна просторија: 20m² 

квадратура просторије : 120m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

- у близини сликарске радионице за потребе студената виших година студија и мастер студија (А.1.10)

- у близини вајарских радионица

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 3+1

чиста спратна висина: 3.5m -4.5m

посебни захтеви

-природно осветљење

-квалитетно вештачко осветљење

инсталације:

-електроинсталације појачане снаге због коришћења алата

опрема  /намештај и уређаји/

-радне површине за 20 студената

-сто са столицом за сарадника

-рачунар

А.1.12

сликарска радионица  за фузију стакло и витраж

квадратура просторије : 50m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

- у близини (у склопу) сликарских радионица А.1.10 и А.1.11

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 3+1

чиста спратна висина: 3.5m -4.5m

посебни захтеви

-природно осветљење

-квалитетно вештачко осветљење

инсталације:

-електроинсталације до 24Kv због електро пећи за фузију

опрема  /намештај и уређаји/

-радне површине за 20 студената

А.1.13-А.1.14

радионица атеље  за потребе предмета сликарске технике

- атеље: 100m²

- депо: 10m²  

- специјални простор за позлатарски процес и процес заштите завршним лаковима и премазима: 20m²

квадратура просторије : 130m²

број просторија: 2

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 2+1

чиста спратна висина: 3.5m -4.5m

посебни захтеви

-природно осветљење

-квалитетно вештачко осветљење

опрема  /намештај и уређаји/

-радне површине за 20 студената

 

А.2.1

Кабинет за потребе предмета цртања и сликања

у оквиру кабинета одвојити оставу за потребне сликарске раквизите и мали депо за радове студената

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

-у близини радног простора сликарске класе за предмете цртања и сликања (А.1.1, А.1.2)

корисници (број)

наставници: 1+1

чиста спратна висина: 3.0 -3.5m

опрема  /намештај и уређаји/

-2 радна стола

-2 радне столице

-2 столице за консултације

-2 рачунара

-полица за библиотеку

А.2.2

Кабинет за потребе професора примењеног сликарства за основне и мастер студије

опис активности

-у оквиру кабинета одвојити оставу за раквизите потребне у настави и мали депо за радове студената

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

-у близини радног простора сликарске класе за предмете примењеног сликарства и мастер студија (А.1.3, А.1.4, А.1.5)

корисници (број)

студенти: /

наставници: 3+2

чиста спратна висина: 3.0-3.5m

посебни захтеви

осветљај:

опрема  /намештај и уређаји/

-3 радна стола

-3 радне столице

-3 рачунара

-полица за библиотеку

А.2.3-А.2.4

Кабинет за предмет анатомско цртање и акт

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 2

неопходна веза са другим просторијама

-у непосредној близини или склопу са салом за анатомско цртање (А.1.9)

корисници (број)

наставници: 4+2

чиста спратна висина: 3.0-3.5 m

опрема  /намештај и уређаји/

-3 радна стола

-3 радне столице

-3 рачунара

-полица за библиотеку

 -фонд радова

А.2.5

Кабинет за професоре сликарских техника

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

-поред радионице атељеа за потребе предмета сликарске технике (А.1.13, А.1.14)

корисници (број) наставници: 2+1

чиста спратна висина: 3.0-3.5 m

опрема  /намештај и уређаји/

-3 радна стола

-3 радне столице

-3 рачунара

-полица за библиотеку

 

Б    ОДСЕК ПРИМЕЊЕНО ВАЈАРСТВО

 

Б.1.1

класа за вајање 1

квадратура просторије : 130m²

- радни простор: 100m²

- помоћна просторија: 30m² 

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама веза са класом за вајање 2

корисници (број) студенти: 20 наставници: 1

чиста спратна висина: 4,5m ( помоћна просторија може бити нижа )

посебни захтеви

- добро природно осветљење

инсталације:

-лавабо са топлом водом

-грејање: добро

материјализација/остало:

без носећих зидова и стубова у радном простору

опрема  /намештај и уређаји/

радни простор:

-20 вајарских штафелаја

-20 ормарића за одлагање студентских ствари

-2 подијума за позирање димензија 1,4m²

-2 подијума за позирање димензија 0.8m²

-20 постамената nbsp;

-30 ком гериста вајарских за портрет

-20 ком гериста вајарских за мали акт

-20 кпм гериста вајарских за средњи акт

-30 постамената

Б.1.2

класа за вајање 2

 радни простор: 100m²

 помоћна просторија: 40m² 

квадратура просторије : 140m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама   веза са класом за вајање 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 1

чиста спратна висина: 4,5m ( помоћна просторија може бити нижа )

посебни захтеви

одговарајуће  природно осветљење

инсталације:

-лавабо са топлом водом

-грејање: добро

материјализација/остало:

без носећих зидова и стубова у радном простору

опрема  /намештај и уређаји/

радни простор:

-20 вајарских штафелаја

-20 ормарића за одлагање студентских ствари

-2 подијума за позирање димензија 1,4m²

-2 подијума за позирање димензија 0.8m²

-20 постамената 

 помоћна просторија:

-машина за млевење глине  

-20 гериста вајарских за средњи акт

-10 гериста вајарских за велики акт

Б.1.3

класа за вајање 3

- радни простор: 100m²

- помоћна просторија: 30m² 

квадратура просторије : 130m²

број просторија: 1

корисници (број) студенти: 20 наставници: 2

чиста спратна висина: 4,5m( помоћна просторија може бити нижа )

посебни захтеви

 добро природно осветљење

инсталације:

-точеће место

-грејање: добро

материјализација/остало:

без носећих зидова и стубова у радном простору

опрема  /намештај и уређаји/

-20 вајарских штафелаја

-20 ормарића за одлагање студентских ствари

-20 постамената

-15 радних столова

-15 столица 

Б.1.4

класа за вајање 4

- радни простор: 100m²

- помоћна просторија: 30m² 

квадратура просторије : 130m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници:2

чиста спратна висина: 4,5m ( помоћна просторија може бити нижа )

посебни захтеви

- добро природно осветљење

инсталације:

-точеће место

-грејање: добро

материјализација/остало:

без носећих зидова и стубова у радном простору

опрема  /намештај и уређаји/

-20 вајарских штафелаја

-20 ормарића за одлагање студентских ствари

-20 постамената

-15 радних столова

-15 столица  

Б.1.5

класа за вајање 5

- радни простор: 100m²

- помоћна просторија: 30m² 

квадратура просторије : 130m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 1

чиста спратна висина: 6.0 m ( помоћна просторија може бити нижа )

посебни захтеви

- добро природно осветљење

инсталације:

-лавабо са топлом водом

материјализација/остало:

без носећих зидова и стубова у радном простору

опрема  /намештај и уређаји/

-20 вајарских штафелаја

-20 ормарића за одлагање студентских ствари

-20 постамената

-15 радних столова

-15 столица  

Б.1.6

класа за основе вајање

- радни простор: 100m²

- помоћна просторија: 40m² 

квадратура просторије : 140m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 2+1

чиста спратна висина: 4,5m ( помоћна просторија може бити нижа )

посебни захтеви

- добро природно осветљење

инсталације:

-лавабо са топлом водом

материјализација/остало:

без носећих зидова и стубова у радном простору

опрема  /намештај и уређаји/

радни простор:

-25 вајарских штафелаја

-20 ормарића за одлагање студентских ствари

-20 радних столова

-20 столица  

-машина за млевење глине

-20 постамената

Б.1.7

учионица - атеље за цртање

квадратура просторије : 100m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 1

чиста спратна висина: 4,5m

посебни захтеви

- природно осветљење: више прозора лоцираних само ка северу

-вештачко осветљење: покривање целокупне просторије са плафона + два рефлектора са сталцима

инсталације:

-точеће место

-више утичница

-грејање: адекватно са појачаним грејним телом за моделе који позирају у зимским условима

материјализација/остало:

-без носећих зидова и стубова у радном простору

-зидови се по потреби користе за качење радова

опрема  /намештај и уређаји/

-15 сликарских штафелаја

-15 табли од медијапана димензија 70cm x 100cm 

-15 кајл рамова од чамовине димензија 100cm x 150cm

-15 кајл рамова од чамовине димензија 140cm x 210cm

-15 ормарића за одлагање студентских ствари

-20 столица

-дводелни параван димензија 70cm x 200cm 

-подијум за позирање димензија 160cm x 200cm x 40cm

-душек димензија  100cm x 200cm x 15cm

-пројектор и држач за пројектор

-модел костура - скелет човека на постољу

Б.1.8

учионица - атеље за сликање

квадратура просторије : 100m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 1

чиста спратна висина: 4,5m

посебни захтеви

- природно осветљење: више прозора лоцираних само ка северу

-вештачко осветљење: покривање целокупне просторије са плафона + два рефлектора са сталцима

инсталације:

-точеће место

-више утичница

-грејање: адекватно са појачаним грејним телом за моделе који позирају у зимским условима

материјализација/остало:

-без носећих зидова и стубова у радном простору

-зидови се по потреби користе за качење радова

опрема  /намештај и уређаји/

-15 сликарских штафелаја

-15 кајл рамова од чамовине димензија 70cm x 100cm

-15 кајл рамова од чамовине димензија 100cm x 150cm

-15 ормарића за одлагање студентских ствари

-15 касета за одлагање материјала и рад студената

-20 столица 

-дводелни параван димензија70cm x 200cm

-подијум за позирање димензија  160cm x 200cm x 40cm

-душек димензија  100cm x 200cm x 15cm

-пројектор и држач за пројектор  

Б.1.9

помоћна просторија за потребе цртања и сликања

опис активности

-служи за остављање потребног реквизитаријума, штафелаја, рамова, папира, радова, рачунара, додатне расвете и свега што се користи у циљу извођења наставе

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

- директна веза са атељеима Б.1.7 и Б.1.8  

чиста спратна висина: 3.0 m

посебни захтеви

-природна вентилација (прозори)

опрема  /намештај и уређаји/

-ормари

-метални орман са фиокама за цртеже

-организоване полице

-сто

-2 столице

-троделне мердевине 

-рачунар (лаптоп)

-штампач

Б.1.10

радионица за камен

квадратура просторије : 100m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 1

чиста спратна висина: 6.0m

посебни захтеви

-улаз од споља ванстандардних димензија 3m x 3m

инсталације:

-лавабо са топлом водом

-појачане електроинсталације

-појачана вентилација (за камену прашину)

-грејање

материјализација/остало:

-могућност мост дизалице за терет

опрема  /намештај и уређаји/

-15 штафелаја за реализацију скулптура у камену 60cm x 60cm x 90cm

-3 ормана за алат димензија 200cm x 60cm x 200cm

-металне полице за одлагање скулптура од камена (дужином једног зида)

-прохромска када за фину обраду скулптура

Б.1.11

помоћна просторија за камен

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 1

чиста спратна висина: оријентационо 4.5 m

посебни захтеви

-улаз од споља ванстандардних димензија 3х3м

опрема  /намештај и уређаји/

-стабилна двострана брусилица

-сто са стегом

/материјал од различитих врста камена/

Б.1.12

ливница за метал

квадратура просторије : 50m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 1

чиста спратна висина: 6.0m

посебни захтеви

-улаз од споља ванстандардних димензија 3m x 3m

инсталације:

-точеће место

-појачане електроинсталације

-појачана вентилација (због металне прашине и испарења гасова)

опрема  /намештај и уређаји/

-2 радна стола димензија 300cm x 100cm

-1 радни сто димензија 150cm x 100cm

-5 столица

-5 ормана за алат  

-полице за материјал

Б.1.13

радионица за грубу обраду за метал

квадратура просторије : 50m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници:

чиста спратна висина: 4.5 m

посебни захтеви

-улаз од споља ванстандардних димензија 3m x 3m

инсталације:

-точеће место

-појачане електроинсталације

-појачана вентилација (због металне прашине)

опрема  /намештај и уређаји/

-2 радна стола димензија 300cm x 100cm

-1 радни сто димензија 150cm x 100cm

-5 столица

-5 ормана за алат  

-полице за материјал

Б.1.14

радионица за накит

квадратура просторије : 50m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници:

чиста спратна висина: 4.5 m

инсталације:

-точеће место

-појачане електроинсталације

-појачана вентилација (због металне прашине)

опрема  /намештај и уређаји/

-7 јувелирских радних столова димензија 100cm x 60cm

-1 радни сто димензија 150cm x 100cm

-1 радни сто димензија 400cm x 800cm

-10 столица   

-прохромска када димензија 150cm x 80cm 

Б.1.15

помоћна просторија за метал

опис активности

-улаз од споља ванстандардних димензија 3m x 3m

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти:

наставници:

чиста спратна висина: оријентационо 4 .5m

посебни захтеви

-улаз од споља ванстандардних димензија 3m x 3m

опрема  /намештај и уређаји/

-полице за складиштење материјала

-носач за металне лимове

-ватростални ормар димензија 200cm x 150cm x 50cm

Б.1.16

радионица за грубу обраду дрвета

квадратура просторије : 50m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 0+1

чиста спратна висина: 4.5 m

посебни захтеви

-улаз од споља ванстандардних димензија 3m x 3m

инсталације:

-точеће место

- појачане електроинсталације

-појачана вентилација (због прашине)

материјализација/остало:

-адекватна подна облога

опрема  /намештај и уређаји/

-зидне полице за одлагање материјала (дужином једног слободног зида)

-1 радни сто за грубу обраду дрвета димензија 300cm x 150cm

Б.1.17

радионица за фину обраду дрвета

квадратура просторије : 80m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници:

чиста спратна висина: 4.5 m

посебни захтеви

улаз од споља ванстандардних димензија 3m x 3m

инсталације:

-точеће место

-појачане електроинсталације

-појачана вентилација (због прашине)

материјализација/остало:

-адекватна подна облога

опрема  /намештај и уређаји/

-5 столарских тезги

-5 радних столова димензија 120cm x 100cm

-5 радних површина за грубу обраду површине 2m²

-5 радних простора за машине површине 2m² 

-полице за одлагање радова дужином зида

Б.1.18

радионица за гипс

квадратура просторије : 100m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници: 0+1

чиста спратна висина: 4.5 m

инсталације:

-точеће место

-појачана вентилација (због прашине)

материјализација/остало:

-адекватна подна облога (лака за чишћење / непорозна)

опрема  /намештај и уређаји/

-3 радна стола димензија 350cm x 100cm

-1 прохромска када за прање калупа 200cm x 85cm

-2 ормана за алат димензија  200cm x 150cm x 60cm

-зидне полице за одлагање радова (дужином два зида) дубине 50cm

Б.1.19

помоћна просторија за гипс

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 1

чиста спратна висина: 3 .5m

опрема  /намештај и уређаји/

-полице за одлагање материјала

Б.1.20

просторија за компресор

квадратура просторије : 16m²

број просторија: 1

чиста спратна висина: 3.5 m

Б.1.21

просторија за велику керамичку пећ

квадратура просторије : 10m²

број просторија: 1

чиста спратна висина: 3.5 m

инсталације:

-појачане електроинсталације

-појачана вентилација (због прашине)

Б.1.22

депо за одлагање скулптура (колекција)

квадратура просторије : 70m²

број просторија: 1

чиста спратна висина: 4.5 m

опрема  /намештај и уређаји/

- полице за складиштење скулптура

 

Б.2.1

кабинет

квадратура просторије : 40m²

број просторија: 1

корисници (број)

наставници:

чиста спратна висина: 3 m

опрема  /намештај и уређаји/

-1 радни сто за састанке димензија 300cm x 200cm

-15 столица

-3 компјутерска радна стола димензија 140cm x 80cm

-12 ормарића

-полице за излагање репрезентативних радова 

 

 

 

Б.3.1

простор за рад на отвореном

квадратура просторије : 50m²

број просторија: 1

корисници (број)

студенти: 20

наставници:

материјализација/остало:

надстрешница

опрема  /намештај и уређаји/

-кавез за аутогене боце

 

В  ОДСЕК ПРИМЕЊЕНА ГРАФИКА

 

В.1.1-В.1.3

радионица и учионица за штампу

опис активности

- просторија за теоретска предавања, рад на предлошцима, извођење сувих поступака и штампу

квадратура просторије : 150m²

број просторија: 3

неопходна веза са другим просторијама

-на истом спрату и у близини ецераја и кабинета наставника

корисници (број)

студенти: 20

наставници:

чиста спратна висина: 3,5 m

посебни захтеви

- двокрилна широка врата за лак унос тешких машина 

- природно осветљење: добар извор  

инсталације:

-точеће место

-минимум 8 утичница (да нису све на истом зиду) 

-добар систем за вентилацију

материјализација/остало:

-подови постојани и отпорни на физичка оштећења и чишћење агресивним хемикалијама (нпр. под обложен плочицама, индустријски, гумирани)

опрема  /намештај и уређаји/

-20 столова димензија 160cm x 80cm  (лично радно место за студента - раван стабилан сто са ојачаном водоотпорном површином нпр. пресвучен или направлјен од метала -омогућава одлагање радног материјала и прибора)

-20 столица 

-2 ормана за одлагање штампарских боја димензија 120cm x 40cm x 80cm   (ШxДxВ)

-2 сушилице за отиске димензија 120cm x 90cm x 200cm   (ШxДxВ)

-пекач за колофонијум

-слободна радна површина или засебни сто за наношење колофонијума 

-1 класична табла зелена димензија 180cm x 120cm

-видео-бим са рачунаром

-чивилуци за одлагање гардеробе

-2 чесме и озидане каде у низу обложене керамичким плочицама димензија 90cm x 120cm x 30cm   (ШxДxВ)

-1 чесма за прање плоча, алата, руку и потапање папира димензија 90cm x 60cm x 30cm   (ШxДxВ)

-шине и системи за качење студентских радова формата 70cm x 100cm

-пакет за прву помоћ

-ватрогасни апарат

 

В.1.4-В.1.7

радионица и атеље за штампу

квадратура просторије : 120m²

број просторија: 4

неопходна веза са другим просторијама

-на истом спрату и у близини ецераја и кабинета наставника

корисници (број)

студенти: 10

наставници:

чиста спратна висина: 3.5m

посебни захтеви

-двокрилна широка врата за лак унос тешких машина 

-природно осветљење: добар извор   

инсталације:

-точеће место

-минимум 8 утичница (да нису све на истом зиду) 

-добар систем за вентилацију

материјализација/остало:

-подови постојани и отпорни на физичка оштећења и чишћење агресивним хемикалијама (нпр. под обложен плочицама, индустријски, гумирани)

опрема  /намештај и уређаји/

-10 столова са фиокаром  (лично радно место за студента - раван стабилан сто са ојачаном водоотпорном површином нпр.)

-10 столица  

-1 ормана за одлагање штампарских боја димензија 120cm x 40cm x 80cm   (ШxДxВ)

-1 сушилица за отиске димензија 120cm x 90cm x 200cm   (ШxДxВ)

-пекач за колофонијум

-слободна радна површина или засебни сто за наношење колофонијума  

-2 чесме и озидане каде у низу обложене керамичким плочицама димензија 90cm x 120cm x 30cm   (ШxДxВ)

-1 чесма за прање плоча, алата, руку и потапање папира димензија 90cm x 60cm x 30cm   (ШxДxВ)

-полице за одлагање папира 125cm x 90cm 

-чивилуци за одлагање гардеробе

-шине и системи за качење студентских радова формата 70cm x 100cm

-пакет за прву помоћ

-ватрогасни апарат

 

В.1.8

радионица за литографију

квадратура просторије : 80m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

-на истом спрату и у близини наставничких кабинета

корисници (број)

студенти: 10

наставници:

чиста спратна висина: 3.5m

посебни захтеви

-двокрилна широка врата за лак унос тешких машина  

инсталације:

-точеће место

-минимум 4 утичница (да нису све на истом зиду)

-добар систем за вентилацију + додатна вентилација

материјализација/остало:

-подови постојани и отпорни на физичка оштећења и чишћење агресивним хемикалијама

опрема  /намештај и уређаји/

-5 столова димензија 160cm x 80cm са фиокаром  (лично радно место за студента - раван стабилан сто са ојачаном водоотпорном радном површином, подесиве висине)

-5 столица 

-1 ормана за одлагање штампарских боја димензија 120cm x 40cm x 80cm   (ШxДxВ)

-1 сушилица за отиске димензија 120cm x 90cm x 200cm   (ШxДxВ)

-засебна радна површина  димензија 180cm x120cm

-слободна радна површина или засебни сто предвиђен за сушење папира 

-1 чесма за прање плоча, алата, руку и потапање папира димензија 90cm x 60cm x 30cm   (ШxДxВ)

-ојачана полица са преградама за одлагање литографског камења 95cm x 100cm x 100cm 

-1 класична зелена табла димензија 180cm x 120cm 

-чивилуци за одлагање гардеробе

-шине и системи за качење студентских радова формата 70cm x 100cm

-канта од 50kg песка

В.1.9-В.1.11

ецерај

квадратура просторије : 40m²

број просторија: 3

неопходна веза са другим просторијама

у близини учионица, атељеа и радионица за штампу

- у близини излаза у случају опасности

чиста спратна висина: 3.5m

инсталације:

-точеће место

-додатна јака вентилација (рад са киселинама) + додатни аспиратор изнад самих кадица у којима је киселина

материјализација/остало:

-зидови и подови заштићени плочицама како би се олакшало чишћење и спречила корозија

-део уз зид обложен плочицама за одлагање буради са киселином 400cm x 300cm x 100cm   (ШxДxВ)

опрема  /намештај и уређаји/

-2 чесме и озидане каде у низу обложене керамичким плочицама димензија 80cm x 100cm x 30cm   (ШxДxВ) за прање плоча (са широким  одводом)

-широке радне површине на којима стоје каде за киселину (са простором за убацивање још кадица ако се јави потреба за тим) 

-3 каде за киселину димензија 120cm x 80cm x 13cm   (ШxДxВ)

-равна површина за мање каде које се користе за различите намене

-2 кадице за различите потребе димензија 90cm x 70cm x 13cm   (ШxДxВ)

-пакет прве помоћи    

В.1.12

радионица за сито

квадратура просторије : 80m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

-на истом спрату и у близини учионица, атељеа и радионица за штампу

корисници (број)

студенти: 30

наставници:

чиста спратна висина: 3.5m

посебни захтеви

-у оквиру радионице предвидети мању просторија без светла за осветљавање сита (са хармоника вратима)

инсталације:

-точеће место

-минимум 4 утучнице распоређене по просторији

-добра вентилација

материјализација/остало:

-зидови и подови заштићени плочицама

опрема  /намештај и уређаји/

-чесма и озидана када за прање сита димензија 100cm x 120cm x 30cm (ШxДxВ) (са одводом на поду и испод каде)

-сто за осветљавање димензија  120cm x 90cm x 130cm   (ШxДxВ) 

-сто за развијање димензија  120cm x 90cm x 130cm   (ШxДxВ)  

-2 стола за штампу димензија  120cm x 90cm x 130cm   (ШxДxВ)

-компресор и пиштољ за прање сита

-сушилица за отиске  120cm x 90cm x 200cm   (ШxДxВ) 

-фрижидер за чување боја 

-орман за одлагање димензија  120cm x 40cm x 200cm   (ШxДxВ)

-аутоматска машина за штампу димензија  120cm x 150cm x 140cm   (ШxДxВ)

-чивилуци за одлагање гардеробе

-пакет прве помоћи   

В.1.13

помоћна просторија / остава

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

-на истом спрату у близини теретног лифта

чиста спратна висина: 3.0 -3.5 m

материјализација/остало:

-ојачан под отпоран на физичка оштећења

-сува просторија

опрема  /намештај и уређаји/

-2 шине на зиду које држе ролне линолеума (лако одмотавање и сечење) димензија 200cm x 40cm x 40cm   (ШxДxВ)   

-3 дрвена сандука за складиштење цинканих, бакарних и алуминијумских плоча 220cm x 120cm

-2 дрвена сандука за стакла и рамове 120cm x 80cm

-полица са преградама за одлагање боја и разређивача од пода до плафона дубине 50cm

 

В.2.1-В.2.3

кабинет

предметних наставника

квадратура просторије : 30m²

број просторија: 3

неопходна веза са другим просторијама

-на истом спрату

корисници (број)

наставници: 1+0

чиста спратна висина: 3.0-3.5 m

инсталације:

-точеће место

- минимум 2 утичнице

опрема  /намештај и уређаји/

-1 радно сто димензија 160cm x 80cm

-1 радна фотеља  

-2 столице  

-1 полица за одлагање отисака са преградама 90cm x 120cm x 80cm   (ШxДxВ)

-полица за књиге

-рачунар  

-8 фиокара за архивирање студентских радова димензија  120cm x 90cm x 50cm   (ШxДxВ)

-додатни фиокар за одлагање ствари димензија  45cm x 50cm x 60cm   (ШxДxВ)

-шине и системи за качење студентских радова формата 70cm x 100cm

-чивилук за одлагање гардеробе

-пакет прве помоћи

В.2.4

кабинет

сарадника

квадратура просторије : 40m²

број просторија: 1

неопходна веза са другим просторијама

-на истом спрату

корисници (број)

наставници: 3

чиста спратна висина: 3.0-3.5 m

инсталације:

- минимум 2 утичнице

опрема  /намештај и уређаји/

-3 радна стола са фиокама које се закључавају

-3 радне фотеље 

-3 столице 

-1 орман за одлагање материјала и алата оквирних димензија  140cm x 100cm x 200cm (ШxДxВ)

-3 додатна фиокара за одлагање ствари димензија  45cm x 50cm x 60cm   (ШxДxВ)

-шине и системи за качење студентских радова формата 70cm x 100cm

-чивилук за одлагање гардеробе

-пакет прве помоћи      

-апарат за гашење пожара  

 

Г  ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОРИ

ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОРИ

 

Г.1.1

историјско одељење

просторија за старе пресе у власништву факултета (експонати који су и даље у функцији)

квадратура просторије :   

број просторија: 1

чиста спратна висина: 4.5 m

посебни захтеви

-двокрилна широка врата за лак унос тешких машина

-добро осветљење

инсталације:

-минимум 4 електроутичнице

опрема  /намештај и уређаји/

 -шине или други системи за качење паноа са информацијама о експонатима, историјату

-рамови за фотографије досадашњих професора

-полица за књиге са кључем

-стаклена витрина за ситније експонате са кључем

-одвојени фиокар са кључем

Г.1.2

изложбени простор

*за излагање студентских радова могу се користити проширени ходници, атријум и сл.

квадратура просторије :  у складу са просторним концептом конкурсног решења учесници предлажу позицију и концепт изложбеног простора , по могућству доступан споља. За потребе годишњих изложби омогућити међусобно повезивање радних простора –атељеа

број просторија: 1

чиста спратна висина: 4.5 m

посебни захтеви

-додатно осветљење

опрема  /намештај и уређаји/

- шине и системи за качење студентских радова

 

Г.1.3

вишенаменски простор – сала за предавања

*оријентациони број  100 -150 слушалаца

квадратура просторије :  у складу са просторним концептом конкурсног решења учесници предлажу позицију и концепт сале за предавања , по могућству у близини изложбеног простора и доступно повремено за јавна предавања .

број просторија: 1

чиста спратна висина:  оријентационо 4.5 m

посебни захтеви

Пожељно природно осветљење и вентилација

опрема  /намештај и уређаји/

-опрема за пројекције  

IT

 

Г.2.1

сервер соба

 

помоћне просторије

 

Г.3.1

копирница

 

Г.3.2

кафе у складу са просторним концептом конкурсног решења учесници предлажу позицију и концепт кафеа за потребе студената али и за комуникацију споља

Г.3.3

санитарне просторије***

санитарне просторије предвидети и за студенте и за професоре у складу са просторним концептом  и потребним капацитетима

Г.3.4

гардероба

-у склопу вајарских радионица предвидети гардеробе са тушевима за студенте и професоре

Г.3.5

архива

у складу са просторним могућностима

Г.3.6

оставе

у складу са просторним могућностима

Санитарни простори у објекти обухватају просторе за студенте , наставнике, евентуално посетиоце  и оне посебне, тушеве у склопу гардероба вајарског атељеа . Групне санитарне просторије - однос мушких и женских тоалетних капацитета је пола­пола. Укупан капацитет тоалетних пунктова се, пропорционално распоређује по етажама, односно у складу са концептом. Предложити концепт  гардероба за студенте .

Д ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ

Д.1.1

сервис за хигијенско одржавање објекта

предвидети просторије за помоћно особље

Д.2.1

сакупљање отпада

у зони доступној комуналним возилима

Д.3.1

магацини

Д.4.1

радионице за одржавање

Д.5.1

топлотна подстаница

1

Д.5.2

подстаница – климатизација и вентилација

1

Д.5.3

електро блок

1

Ови простори обухватају техничке просторе инсталационих система грејања, климатизације, енергетске целине, обезбеђења простора, техничке комуникације, економске приступе, магацине опреме и евакуационе траке. Систем климатизације треба да има могућност да се климатизација селективно укључује/искључује за поједине делове зграде.

Уколико инвестиција дозволи догревање и хлађење унутрашњих простора комплекса на геотермалну енергију, поред велике финансијске уштеде у експлоатацији објекта и површина дела техничких простора за грејање и климатизацију биће знатно смањена.

Треба имати у виду да ће највећи део садржаја објекта бити опремљен техником за видео надзор.

Препорука да се највећи део потребних техничких просторија смешта у подземним етажама.

Ђ КОМУНИКАЦИЈЕ

Ђ.1.1

Ветробран , улазна зона   у складу са просторним концептом

 

Ђ.2.1

ходници

у складу са просторним концептом пожељно природно осветљење и вентилација

Ђ.3.1

степеништа

у складу са просторним концептом пожељно природно осветљење и вентилација

Ђ.4.1

лифтови

у складу са просторним концептом

Ђ.4.2

теретни лифт

у вези са  просторима за доставу

 

Површину пратећих простора са комуникацијама оптимизовати у зависности од међусобног положаја атељеа и осталих помоћних простора. Дати могућнот вишенаменског коришћења зона комуникације .

Додатком на нето површину обухваћене су површине вертикалних (степеништа,лифтови) и хоризонталних комуникација, инсталација и зидова, што претпоставља програмску бруто површину.

Е ГАРАЖА

Е.1.1

гаража

 

Е.2.1

помоћне просторије

 

могућност допреме тежих материјала теретним возилима

42 FPU program

Слика 42 - Фото архив ФПУ