First award, in net amount of 20.000 USD, is awarded to competition work with 

Author code number ET11333 - work code number 12

Authors: Bojana Kovač Đurasinović, dipl. ing. arch., Miloš Đurasinović, dipl. ing. arch.

Associate - Aleksandar Čvorović, mast. ing. arch.,

Serbia

ET11333.zip


Second award, in net amount of 10.000 USD, is awarded to competition work with 

Author code number AS20046 - work code number 07

Author- Jelena Miletić

Co-author- Aleksandar Slaviković

Serbia

AS20046.zip


Third prize, in net amount of  5.000 USD is awarded to competition work with 

Author code number AA11235 - work code number 02 

Authors: Zabriskie d.o.o.

Milka Gnjato, Ivan Zuliani, Nemanja Ćurčić, Fedor Jurić, Milena Katić, Ivica Marković

Associates: Stefan Nešić, Dunja Knežević, Mihajlo Neimarević

Serbia

AA11235.zip


To award  3 redemptions of 1.666,66 USD net per work:

 

Author code number AP91677 - work code number 05 

Author Team: ARCVS

Authors: Milica Tasić, Zoran Milovanović, Pavle Milovanović, Nevenka Redžić, Dragan Ivanović,

Branislav Redžić

Serbia

AP91677.zip


Author code number BE21198 - work code number 08 

Authors: Prof. Dr. Ignacio Borrego; Dr. Gaizka Altuna Charterina; M. Sc. Mirza Vranjaković; Ing. Arch Loran Asaad; M. Arch Enis Hasanbegović

Associate: - B. Arch. Emina Kočan

Germany / Spain / Lithuania

BE21198.zip


Author code number XX00502 - work code number 21

Authors: Varga Katalin, Felix Zsolt, Szanto Hunor Albert, Kenez Gergelt, Mattia Mattiuzzi

Associates: Anica Draganić, Maria Silađi, Matteo Fontana, Mudry Luca

Hungary / Serbia

XX00502.zip


NENAGRAĐENI RADOVI

Autorska šifra AA10611 - radna šifra 01
Autor- Zoran Radojičić, d.i.a.
Saradnici: Milan Miladinović, d.i.a; Stefan Jelić Mariokov
Srbija/ Beograd

AA10611.zip


Autorska šifra AA26292 - radna šifra 03
Autori: Katarina Tomić, Dejan Babović.
Saradnici: Uroš Matić, Anastasija Đukić, Lazar Spasojević, Gordana Perović
Srbija/ Beograd

AA26292.zip


Autorska šifra AD22022 - radna šifra 04
Autori: Ana Petković MArch, autor idejnog rešenja adArchitects Ltd. ( Hong Kong); Ivana Vujović March odgovorni lokalni arhitekta.

AD22022.zip


Autorska šifra AR50122 - radna šifra 06
Autorsi tim- „TEKING“, Srbija/Niš
Autori: Mirko Stanimirović, Nemanja Ranđelović, Vukašin Vasić, Slaviša Kondić, Stefan Grčak, Lazar Jović, Boris Rančev, Mihajlo Petrović

AR50122.zip


Autorska šifra BO00392 - radna šifra 09
Autorski tim- Studio „OBE“ d.o.o. Srbija/Beograd
Članovi tima: Dr Ksenija Pantović, dipl. ing. arh; Jasna Kavran, dipl. ing. arh; Maša Bogunović, m. arh; Nevena Nikolić, m. arh; Prof. dr Milica Jovanović Popović, dipl. ing. arh.
Saradnici pri izradi trodimenzionalnih prikaza: Luka Vujović, b. arh; Uroš Kovačević, dipl. ing. arh; Mina Esov, m. arh.

BO00392.zip


Autorska šifra BR01022 - radna šifra 10
Autori- „Termoprojekt“ d.o.o. Srbija/ Beograd
Jasmina Pavlović, dia; Mila Joksimović, dia; Miloš Purić, dia; Maja Vasilev, dia; Ana Nenadić, dia.
Saradnik- Vera Plavšić, dig.

BR01022.zip


Autorska šifra DA00011 - radna šifra 11
Učesnik izražava svoju želju da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno).

DA00011.zip


Autorska šifra FT56398 - radna šifra 13
Autorski tim „BIRO Space Society“ d.o.o. Hrvatska/ Zagreb
Hrvoje Arbanas, Marko Gusić, Saša Košuta, Mario Kralj, Dora Lončarić, Martin Merz, Vana Pavlić, Mario Peko, Branislav Novaković

FT56398.zip


Autorska šifra JM58008 - radna šifra 14
Autori- „AGM“ Srbija/ Beograd
Prof. arh. Borislav Petrović; arh. Milica Jovičić; arh. Milan Ristić; arh. Jovan Mladenović; arh. Isidora Simić; arh. Nada Jelić

JM58008.zip


Autorska šifra МБ31061 - radna šifra 15
Autori: Andrej Josifovski, Lara Knežević
Saradnik- Pavle Majstorović
Srbija/ Beograd

MB31061.zip


Autorska šifra МP55672 - radna šifra 16
Autori: „Multiplan arhitekti“ d.o.o. Slovenija/ Ljubljana
Aleš Žnidaršič, u.d.i.a; Katja Žlajpah, u.d.i.a; Aljoša Potočnik, stup. arh; Martina Marčan, u.d.i.a; Vesna Vraničar, u.d.i.a; Srđan P. Knežević, d.i.a; Andrej Strehovec, u.d.i.a.

MP55672.zip


Autorska šifra RA20022 - radna šifra 17
Autori: Dušan Stojanović, dipl. inž. arh; Pavle Stamenović, dipl. inž. arh.
Koautori: Đorđe Jovanović, dipl. arh; Jovana Stakić, dipl. arh.
Saradnici: Mihailo Miljanić, stud. arh; Sofija Spaić, dipl. arh.
Srbija/ Beograd

RA20022.zip


Autorska šifra RL01201 - radna šifra 18
Autori: Riste Dobrijević, Ljiljana Čavić
Srbija/ Beograd

RL01201.zip


Autorska šifra SK23756 - radna šifra 19
Autori: Marko Građin, Nemanja Brzaković, Stražimir Milanović, Dušica Lukić
Srbija/ Beograd

SK23756.zip


Autorska šifra VS67810 - radna šifra 20
Autori: Sandra Draganić, Milša Nikolovski, Draško Nikolovski
Saradnik- Luka Grgić
Srbija

VS67810.zip


Autorska šifra ИИ00100 - radna šifra 22
Autori: dipl. inž. arh. Stefana Marčetić; dipl. inž. arh. Blanka Doveden; student arh. Đorđe Đuruć; dipl. inž. arh. Miloš Mandić; dipl. inž. arh. Romina M. Radojković.
Saradnici: dipl. inž. arh. Boris Polovina; dipl. inž. arh. Marko Ćosić.
Republika Srpska, BIH

ИИ00100.zip


Autorska šifra ИП20202 - radna šifra 23
Autori: arh. Zoran Bulajić; arh. Uroš Anić; arh. Ivana Romanić; arh. Aleksandra Trikoš
Saradnik- arh. Goran Dragićević
Srbija/ Beograd

ИП20202.zip


Autorska šifra MK11216 - radna šifra 24
Autori: Vasilije Milunović, dia; Verica Krstić, dia; Katarina Vasiljević, mast. inž. arh; Matija Bulajić, mast. inž. arh.
Srbija/ Beograd

МК11216.zip


Autorska šifra MK94988 - radna šifra 25
Autor- Milan Karaklić, master inženjer arhitekture
Srbija/ Beograd

МК94988.zip


Internet domen konkurs-fpu.rs i svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije, audio i video materijal, baze podataka, programerski kod i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Udruženja Arhitekata Srbije ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog Sadržaja internet sajta u komercijalne svrhe bez naše pisane dozvole je strogo zabranjeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.